Kote Ki Pa Gen Doktè

Kote Ki Pa Gen Doktè

Kreyol translation of Where There Is No Doctor
The most widely-used manual for health workers, educators, and others involved in primary care and health promotion around the world. Newly updated in 2018 to include the latest information on medicines, mosquito-borne illnesses, vision and eye problems, contraception, and more. Also available in English, Spanish, Portuguese, and Urdu.
$26.95
Select format:
Kote Fanm Pa Jwenn Doktè

Kote Fanm Pa Jwenn Doktè

Kreyol translation of Where Women Have No Doctor
Yon resous esansyèl pou nenpòt fanm oubyen travayè santé ki vle amelyore sante li nan kominote li a, ak pou tout moun ki konnen pwoblèm ki afekte fanm yo diferan de gason yo. Sijè yo enkli repwodiktif santé, enkyetid nan ti fi ak fanm ki pi gran, vyolans, ak santé mantal. Epitou disponib nan angle, Panyòl, Lao, Nepal, Burmese ak Chinwa.
$33.95
Select format:
Yon Liv pou Saj Fanm

Yon Liv pou Saj Fanm

Haitian Kreyol translation of A Book for Midwives
Yon resous enpòtan pou saj fanm k’ap pratike yo ak pwogram fòmasyon saj fanm atravè mond lan. Liv sa a kouvri pwen esansyèl sou swen anvan, pandan, ak apre akouchman. Yon mizajou pou reflete nouvo gid OMS/ UNICEF yo pou manman ak tibebe ki fenk fèt yo. Also available in English, Spanish, French, Nepali, and Urdu.
$31.95
Select format:
Premye Swen

Premye Swen

First Aid is essential reading for anyone who might encounter an emergency situation - which is everyone. The 88-page booklet has simple, easy-to-remember instructions for identifying and tending to over thirty different kinds of emergencies. Translated into Haitian Kreyol, it also includes strategies for establishing calm and a guide on emergency medicines.
$8.95
Select format:
Dlo ak Pwòpte

Dlo ak Pwòpte: Pi plis pase tout sa nou ka panse

Haitian Kreyol translation of Water & Sanitation
Liv sa a fè nou konnen ki jan nou ka fè katye nou, kay nou, dlo ak manje nou pi pwòp, menm si nou pa gen anpil lajan; konsa nou ka evite anpil maladi vin sou nou.
This booklet, adapted from the NEW Where There Is No Doctor, provides strategies for practicing better sanitation with little resources to make our communities safer and prevent illness.
$5.95
Select format: