All Products

महिला स्वास्थ्यः तालिम निर्देशिकाले

महिला स्वास्थ्यः तालिम निर्देशिकाले

Nepali translation of Health Actions for Women
महिला स्वास्थ्यः तालिम निर्देशिकाले महिलाहरुलाई स्वस्थ जीवन जिउन नदिने सामाजिक कारकहरुलाई सम्वोधन गर्दछ । यस निर्देशिकाले महिला स्वास्थ्यको बारेमा कार्यक्रम गर्नु कठिन एवं खतरा हुने चुनौतिपूर्ण स्थानहरुमा समेत सामूदायिक छलफल र अन्य आवश्यक कार्यहरुको सहजिकरणका लागि महिला र पुरुषहरुलाई सहयोग गर्न प्रमाणित उपायहरुको बारेमा ज्ञान दिन्छ । यो निर्देशिका English, Spanish, KhmerLao भाषाहरुमा समेत उपलब्ध छ ।
$33.95
Select format:
Yon Liv pou Fanmsaj

Yon Liv pou Fanmsaj

Haitian Kreyol translation of A Book for Midwives
Yon resous enpòtan pou fanmsaj k’ap pratike yo ak pwogram fòmasyon fanmsaj atravè mond lan. Liv sa a kouvri pwen esansyèl sou swen anvan, pandan, ak apre akouchman. Yon mizajou pou reflete nouvo gid OMS/ UNICEF yo pou manman ak tibebe ki fenk fèt yo. Also available in English, Spanish, French, Nepali, and Urdu.
$31.95
Select format:
Dlo ak Pwòpte

Dlo ak Pwòpte: Pi plis pase tout sa nou ka panse

Haitian Kreyol translation of Water & Sanitation
Liv sa a fè nou konnen ki jan nou ka fè katye nou, kay nou, dlo ak manje nou pi pwòp, menm si nou pa gen anpil lajan; konsa nou ka evite anpil maladi vin sou nou.
This booklet, adapted from the NEW Where There Is No Doctor, provides strategies for practicing better sanitation with little resources to make our communities safer and prevent illness.
$5.95
Select format:
Premye Swen

Premye Swen

Haitian Kreyol translation of First Aid
First Aid is essential reading for anyone who might encounter an emergency situation - which is everyone. The 88-page booklet has simple, easy-to-remember instructions for identifying and tending to over thirty different kinds of emergencies. Translated into Haitian Kreyol, it also includes strategies for establishing calm and a guide on emergency medicines. Also available in Swahili.
$8.95
Select format:
Early Assistance Set

Early Assistance Set

This 3-book set is perfect for anyone working with children who need extra assistance to grow and develop for a healthy future. It includes Helping Children Live with HIV, Helping Children Who are Blind, and Helping Children Who are Deaf.
Regularly $49.85 if purchased separately, this set is only $39.90 – a savings of nearly 20%.
$39.90
Select format:
Ki jan pou nou Okipe Timoun

Ki jan pou nou Okipe Timoun

Haitian Kreyol translation of Caring for Children
Ti liv la, Ki Jan pou nou Okipe Timoun, pale sou ki jan nou ka fè fas ak pwoblèm timoun ki tonbe malad, ki rive menm si nou fè tout posib nou pou sa pa rive. Depi yon timoun tonbe malad, ka a ka vin pi grav byen vit. Poutèt sa, fòk nou rete veyatif anpil pou nou ka rekonèt tout siy maladi kay timoun yo epi okipe yo touswit. An plis, nan ti liv sa a nou jwenn grafik ki montre ki jan timoun yo ap devlope, epi nan anviwon ki laj timoun yo konn devlope divès kapasite fizik, mantal, ak sosyal yo.
$7.95
Select format:
Dɔgɔtɔrɔ tε Sigida min na

Dɔgɔtɔrɔ tε Sigida min na

Bambara edition of Where There Is No Doctor
Nin gafe in labaaralen don ka tεmε kεnεya gafe tɔw bεε diɲε kɔnɔ kεnεya baarakεlaw ni lakɔlikaramɔgɔ fε ani mɔgɔ wεrε minnu sen bε furakεli kunfɔlɔw ni kεnεyasabatili baaraw la. San 2019 na, gafe in lakurayala ani ka kεnεya kunnafolo labanw far'a kan, i n'a fɔ bana minnu bε sɔrɔ soso fε, ɲεnabanaw, bangekɔlɔsi fεεrεw, ani bana caman wεrεw. Nin gafe in bε yen angilεkan ni εsipaɲɔlikan ni pɔritigεkan ni kereyɔlikan ani uridukan na.
$26.95
Select format:
La Diabetes

Del NUEVO Donde no hay doctor: La Diabetes

Spanish edition of Diabetes: Beyond the Basics
La diabetes, parte de la serie de recursos compactos del NUEVO Donde no hay doctor, es para toda persona que tiene diabetes o brinda apoyo a personas que viven con diabetes, ya sean parte de sus familias o de sus comunidades, al igual para aquellas que luchan por prevenir la enfermedad y construir comunidades más saludables. Adaptada del Nuevo Donde no hay doctor, este folleto de 44-páginas detalla los problemas físicos y sociales ligados a la diabetes y proporciona preguntas de discusión para grupos de auto-ayuda y para promotoras y promotores de salud que trabajan el tema. Un recurso esencial y compacto para la promoción de salud. También disponible en inglés.
$6.95
Select format:
Huduma ya kwanza

Huduma ya kwanza

Swahili translation of First Aid
First Aid is essential reading for anyone who might encounter an emergency situation - which is everyone. The 88-page booklet has simple, easy-to-remember instructions for identifying and tending to over thirty different kinds of emergencies. Translated into Swahili, it also includes strategies for establishing calm and a guide on emergency medicines. Also available in Haitian Kreyol.
$8.95
Select format:
Salud laboral: Fábricas de electrónicos

Salud laboral: Fábricas de electrónicos

Recurso compacto sobre los peligros de salud que enfrentan quienes trabajan en fábricas de electrónicos. Con información de salud y primeros auxilios junto con ilustraciones para impulsar la discusión, historias para la acción y casi 100 fichas de químicos de uso común en la industria.
$8.95
Select format:
De la Semilla al Plato

De la Semilla al Plato

From Seed to Your Plate
Juego de mesa educativo, desarrollado por Educación Popular en Salud, para crear diálogo y reflexión sobre los factores sociales, económicos, políticos y culturales que tienen un impacto en lo que comemos y en cómo esto afecta nuestra salud y medioambiente.
$36.95
Select format:
Pwoblèm Kè ak Tansyon

Pwoblèm Kè ak Tansyon

Haitian Kreyol translation of Heart Disease and High Blood Pressure
Chapit Maladi Kè ak Tansyon an bay esplikasyon sou maladi kè yo, e ki wòl tansyon ki wo a ak kolestewòl jwe nan yon kè ki pa gen bon sante. Li gen ladann aktivite yo ki pou atake koz fizik ak sosyal maladi kè yo, e bay ki medikaman yo pi fasil itilize pou desann tansyon wo a.
$6.95
Select format:
< 1 8 9 10 11 12 >