Kote Ki Pa Gen Doktè

Kote Ki Pa Gen Doktè

Kreyol translation of Where There Is No Doctor
The most widely-used manual for health workers, educators, and others involved in primary care and health promotion around the world. Newly updated in 2018 to include the latest information on medicines, mosquito-borne illnesses, vision and eye problems, contraception, and more. Also available in English, Spanish, Portuguese, and Urdu.
$26.95
Select format:
Kote Fanm Pa Jwenn Doktè

Kote Fanm Pa Jwenn Doktè

Kreyol translation of Where Women Have No Doctor
Yon resous esansyèl pou nenpòt fanm oubyen travayè santé ki vle amelyore sante li nan kominote li a, ak pou tout moun ki konnen pwoblèm ki afekte fanm yo diferan de gason yo. Sijè yo enkli repwodiktif santé, enkyetid nan ti fi ak fanm ki pi gran, vyolans, ak santé mantal. Epitou disponib nan angle, Panyòl, Lao, Nepal, Burmese ak Chinwa.
$33.95
Select format: