Hamburger Menu
APPS PARTNERS LANGUAGE HUB HEALTHWIKI

Books by Hesperian Health Guides


Hesperian works with grassroots organizations and volunteers throughout the world to write, field-test, translate and produce health materials on a wide range of topics in multiple languages.Yon Liv pou Fanmsaj

Yon Liv pou Fanmsaj

Haitian Kreyol translation of A Book for Midwives
Yon resous enpòtan pou fanmsaj k’ap pratike yo ak pwogram fòmasyon fanmsaj atravè mond lan. Liv sa a kouvri pwen esansyèl sou swen anvan, pandan, ak apre akouchman. Yon mizajou pou reflete nouvo gid OMS/ UNICEF yo pou manman ak tibebe ki fenk fèt yo. Also available in English, Spanish, French, Nepali, and Urdu.
$31.95
Select format:
The Greatest Good

The Greatest Good

Dr. Davida Coady's memoir recounts an adventurous life in international health — a journey through war zones, refugee camps, urban slums and remote villages in over 30 countries. In the US, she established immigrant and farmworker clinics, and substance use recovery programs. Dr. Coady relates an inspirational life, driven by the motto: The Greatest Good for the Greatest Number of People.
$24.95
Select format:
Dlo ak Pwòpte

Dlo ak Pwòpte: Pi plis pase tout sa nou ka panse

Haitian Kreyol translation of Water & Sanitation
Liv sa a fè nou konnen ki jan nou ka fè katye nou, kay nou, dlo ak manje nou pi pwòp, menm si nou pa gen anpil lajan; konsa nou ka evite anpil maladi vin sou nou.
This booklet, adapted from the NEW Where There Is No Doctor, provides strategies for practicing better sanitation with little resources to make our communities safer and prevent illness.
$5.95
Select format:
Diabetes: Beyond the Basics

Diabetes: Beyond the Basics

Diabetes: Beyond the Basics is a resource for friends, neighbors and health workers who provide support for people living with diabetes, who have loved ones with diabetes, and who work to prevent new cases of diabetes in their communities. Adapted from the New Where There Is No Doctor, this 43-page booklet addresses both the physical and social issues tied to diabetes, and provides thoughtful discussion questions for health educators and self-help groups. Also available in Spanish.
$6.95
Select format:
Problems with the Eyes and Seeing: Beyond the Basics

Problems with the Eyes and Seeing: Beyond the Basics

Problems with the Eyes and Seeing provides simple tools to help health workers and others prevent and care for eye and vision problems in the community. It provides accessible, illustrated information on basic eye care as well as care for eye injuries, infections and emergencies. The 36-page booklet also includes a ready-to-use vision-testing chart. Also available in Spanish.
$6.95
Select format:
Ki jan pou nou Okipe Timoun

Ki jan pou nou Okipe Timoun

Haitian Kreyol translation of Caring for Children
Ti liv la, Ki Jan pou nou Okipe Timoun, pale sou ki jan nou ka fè fas ak pwoblèm timoun ki tonbe malad, ki rive menm si nou fè tout posib nou pou sa pa rive. Depi yon timoun tonbe malad, ka a ka vin pi grav byen vit. Poutèt sa, fòk nou rete veyatif anpil pou nou ka rekonèt tout siy maladi kay timoun yo epi okipe yo touswit. An plis, nan ti liv sa a nou jwenn grafik ki montre ki jan timoun yo ap devlope, epi nan anviwon ki laj timoun yo konn devlope divès kapasite fizik, mantal, ak sosyal yo.
$7.95
Select format:
La Diabetes

Del NUEVO Donde no hay doctor: La Diabetes

Spanish edition of Diabetes: Beyond the Basics
La diabetes, parte de la serie de recursos compactos del NUEVO Donde no hay doctor, es para toda persona que tiene diabetes o brinda apoyo a personas que viven con diabetes, ya sean parte de sus familias o de sus comunidades, al igual para aquellas que luchan por prevenir la enfermedad y construir comunidades más saludables. Adaptada del Nuevo Donde no hay doctor, este folleto de 44-páginas detalla los problemas físicos y sociales ligados a la diabetes y proporciona preguntas de discusión para grupos de auto-ayuda y para promotoras y promotores de salud que trabajan el tema. Un recurso esencial y compacto para la promoción de salud. También disponible en inglés.
$6.95
Select format:
Los problemas de los ojos y de la vista

Del NUEVO Donde no hay doctor: Los problemas de los ojos y de la vista

Spanish edition of Problems with the Eyes and Seeing
Los problemas de los ojos y de la vista es un recurso ilustrado y práctico sobre los problemas comunes de los ojos y la vista para quienes trabajan en salud y toda persona que quiera aprender a reconocer, tratar y prevenir lesiones, infecciones y señas de daño en los ojos. Incluye un afiche 'E' para evaluar la vista. También disponible en inglés.
$6.95
Select format:
< 1 2 3 4 5 >